Politica de confidențialitate

Confidențialitate și protecția datelor

Prelucrarea datelor cu caracter personal și libera lor circulație este reglementată de Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

S.C. ULTRAWELNESS MED S.R.L.  precum și angajații, partenerii și colaboratorii săi, se angajează să respecte datele dumneavoastră cu caracter personal și prevederile legale aplicabile privind confidențialitatea și protecția datelor personale. 

S.C. ULTRAWELNESS MED S.R.L. colectează următoarele categorii de date cu caracter personal: nume, prenume, adresa, cod numeric personal, date privind starea de sănătate, telefon, email, județ/oraș.

Pentru ce prelucrăm datele dumneavoastră

Prelucrarea datelor dumneavoastră personale este necesară în scopul prestării serviciilor medicale, în scopul asigurării de standarde ridicate de calitate și siguranța a serviciilor, a produselor, precum și în scopul întocmirii de rapoarte statistice nenominalizate. În același scop sunt colectate și datele privind sănătatea cu respectarea secretului profesional. În lipsa acestor date, serviciile solicitate nu pot fi acordate.

Temeiul juridic al prelucrării

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile de mai sus are la bază: (a) realizarea demersurilor anterioare încheierii contractului pentru prestarea serviciilor către dumneavoastră; (b) realizarea contractului respectiv prestarea serviciilor către dumneavoastră în condiții de calitate și siguranță; (c) consimțământul dumneavoastră acolo unde este necesar.

Cine are acces la datele dumneavoastră?

Datele personale colectate sunt prelucrate ș transmise companiei S.C. ULTRAWELNESS MED S.R.L. cu sediul în București, Sectorul 2, Aleea Cenuşeresei 4 înregistrată sub nr. J40/9265/2019, CUI: RO41398648 și angajaților săi, partenerilor sau consilierilor colaboratori ai acestora, furnizori externi care furnizează servicii de marketing și IT, doar pe perioada și în scopul prestării serviciilor către dumneavoastră. Aceste date vor fi păstrate pe durata prestării serviciilor și a executării contractului dintre părți până la momentul încetării contractului. În scopul arătat mai sus, este posibilă comunicarea datelor dumneavoastră către colaboratorii noștri (angajați, avocați, colaboratori etc) sau către autoritățile și instituțiile publice cu atribuții legale în ceea ce privește încheierea și executarea contractului încheiat cu dumneavoastră (de ex: organele fiscale, autoritatea privind protecția consumatorilor).

Transmiterea datelor

Datele sunt colectate, prelucrate și stocate în România. O parte dintre date sunt stocate în format digital, respectiv nume, adresa de e-mail, număr de telefon.

În cazul în care intenționăm să prelucrăm datele dumneavoastră în alt scop, nu o vom face înainte de a vă aduce la cunoștință toate informațiile necesare. Nu veți face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri.

Durata prelucrării

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata prestării serviciilor către dumneavoastră. Vom revizui în mod activ informațiile pe care le deținem despre dumneavoastră și, atunci când nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost prelucrate, le vom șterge, distruge sau arhiva.

Măsuri de securitate a datelor

Păstrarea confidențialității informațiilor referitoare la persoane este obligatorie pentru companie si toți salariații S.C. ULTRAWELNESS MED S.R.L.  care prin activitatea pe care o desfășoară au acces la acestea în mod direct sau indirect.

Luăm toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal colectate împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, după cum urmează:

  1. Ne asigurăm că baza de date cu caracter personal este accesată numai pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale;
  2. Efectuăm la intervale regulate de timp o copie de siguranță a bazei de date;
  3. Terminalele de la care se accesează baza de date cu informații cu caracter personal au implementate soluții de protecție antivirus, antispam și firewall, actualizate periodic;
  4. Implementăm și/sau actualizăm clauze contractuale de confidențialitate și de prelucrare a datelor personale, cu privire la obligativitatea respectării normelor și legislației naționale și internaționale în vigoare, precum și prin obligativitatea respectării solicitărilor referitoare la datele personale venite de la persoanele îndrituite – în relația cu oricare dintre partenerii noștri.
  5. În mod specific și conform legii, aplicăm un cadru intern de politici și standarde minime la toate nivelurile societății noastre (politici și proceduri, securitate informatică etc.) pentru a asigura confidențialitatea, siguranța și integritatea datelor dumneavoastră cu caracter personal și a modului în care sunt prelucrate. Aceste politici și standarde sunt actualizate periodic pentru a corespunde reglementărilor în vigoare. Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră. Analizăm periodic noile tehnologii în domeniu și, dacă este cazul, le aplicăm în vederea îmbunătățirii sistemelor noastre de securitate.

Părțile au obligația de a respecta datele personale de care au luat la cunoștință și de a le procesa doar în scopul în care i-au fost oferite.

Drepturile de care beneficiați

Beneficiați de dreptul de acces, intervenție, rectificare și portare cu privire la datele pe care ni le furnizați, puteți limita prelucrarea realizată de noi și chiar solicita ștergerea datelor. Menționăm că intervenția asupra datelor pe care ni le-ați furnizat poate fi de natură să împiedice executarea contractului încheiat cu dumneavoastră. De asemenea, dacă alegeți să oferiți consimțământul dumneavoastră cu privire la anumite prelucrări, aveți dreptul să-l retrageți în orice moment.

Pentru exercitarea drepturilor menționate în acest capitol, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată (1) prin poștă la adresa: S.C. ULTRAWELNESS MED S.R.L., București, Sectorul 2, Aleea Cenuşeresei 4, Persoana de contact: Dr Ana Maria Stoica.

De asemenea, aveți dreptul de a vă adresa cu plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în cazul în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră încalcă Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Scroll to Top